Dječji vrtić
Radost

Za roditelje

Suradnja s roditeljima odvija se na sljedeće načine: 

Suradnja sa roditeljima:

                - organiziranje sastanaka odgojne skupine,

                - sudjelovanje u organiziranju i radu masovnog roditeljskog sastanka,

                - individualni razgovori s roditeljima,

                - sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu,

                - sudjelovanje roditelja u izletima, manifestacijama djece i dr.,

                - pružanje stručne pomoći i savjetovanja,

                - organiziranje kutića za roditelje,

                - drugi oblici suradnje.

 

Dnevni ritam aktivnosti:

Dnevni ritam boravka djece u vrtiću je sljedeći:

·         jutarnje okupljanje djece od 6,30 do 8,30 sati i druženje djece iz različitih odgojnih skupina

·         doručak od 8,00 do 9,00 sati

·         9 do 11 sati organizirane aktivnosti na razini skupine

·         10,30 do 11,30 sati boravak na zraku

·         11,30 do 12,30 obavljanje higijene i ručak

·         od 12,30 – 14,00 sati  -  dnevni odmor i mirnije organizirane aktivnosti

·         14,30 – 15,00 sati -  užina

·         15,00- 16,15 zajedničke igre i druženje djece iz različitih skupina

 

NAPOMENA: djeca borave na zraku svakodnevno, a trajanje boravka ovisi o vremenskim prilikama