Dječji vrtić
Radost

Kućni red vrtića

RADNO VRIJEME VRTIĆA 

· Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka). Radno vrijeme vrtića usklađeno je s ugovorima i potrebama roditeljima za boravak djeteta u vrtiću u okviru - 10 satnog redovitog programa, u pravilu od 6,30 do 16,15 sati.

 

BRIGA ZA SIGURNOST DJECE 

·         Vrtić je u gradu, u prometnim ulicama i naša zadaća je da vas upozorimo na opasnosti i izbjegnemo ih;

·         Nikad ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega;

·         Po vaše dijete mogu doći samo one osobe s navršenih 18 godina kojima ste dali pisanu suglasnost;

·         Ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli obavezno obavijestite matičnog odgojitelja;

·         Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupini i na traženje odgojitelja identificirati se;

 

DNEVNI BORAVAK DJETETA

·         Dnevni boravak djeteta u vrtiću treba biti u skladu s ugovorom i vremenom koji ste naveli kod upisa vašeg djeteta u vrtić.

·         Preporučamo da dovedete dijete do 9:00 sati radi nesmetanog izvođenja programa. Ako dolazite kasnije iz opravdanog razloga obavijestite o tome odgojitelje. Bilo bi dobro da u tom slučaju dijete doručkuje.

 

PREHRANA U VRTIĆU 

·         Prehrana je usklađena je s važećim normativima. Podržite nas u primjeni jelovnika i njegujete zdrave prehrambene navike kod svog djeteta. Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovarajte isključivo s odgojiteljima.

  

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE!

·         Ne možemo primiti dijete s: temperaturom, proljevom i povraćanjem, ušima i svrabom, parazitima u stolici, jakim kašljem, upaljenim grlom i drugim simptomima zarazne bolesti.

·         Antibiotike, sirupe i lijekove nikako ne dajemo djeci u vrtiću!

·         Pri svakoj bolesti ili promijeni zdravstvenog stanja, obavijestite matičnog odgojitelja ili tajništvo vrtića;

·         Nakon preboljele bolesti djeteta obavezno je donijeti liječničku potvrdu;

·         Za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz vrtića treba dostaviti liječničku potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu. Potvrda treba sadržavati: ime i prezime djeteta, dijagnozu bolesti i potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta;

·         Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se obavještava roditelj koji treba doći po dijete; ako postoji indikacija za dodatnu stručnu pomoć dijete se upućuje liječniku;

·         Nakon dužeg izostanka djece (60 dana) potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić;

·         Novoupisanu djecu možemo primiti u vrtić jedino uz liječničku potvrdu u kojoj stoji da dijete može polaziti vrtić (potvrda ne starija od 7 dana).

 

PRAVA I OBAVEZE RODITELJA:

·         Kod dolaska u vrtić i odlaska djeteta iz vrtića s odgojiteljima izmjenjivati osnovne informacije o djetetu koje su značajne za pravilnu njegu i život djeteta u vrtiću ili obitelji. Za duže razgovore potrebno je dogovoriti se dan ranije;

·         Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića;

·         Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice;

·         Odazivati se na pozive stručnih djelatnika vrtića i tražiti individualne razgovore (ravnateljica, pedagog, odgojitelj, medicinska sestra);

·         Pratiti informacije, čitati brošure, letke i druge obavijesti;

·         Sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu kao aktivni sudionik (u dogovoru s odgojiteljima, pedagogom);

·         Redovito plaćati vrtić kako bi spriječili ispis djeteta iz jaslica/vrtića zbog neplaćanja.

  

MOLIMO NE DONOSITI U VRTIĆ:

 

·         Slatkiše, tvrde bombone i žvakaće gume, torte, sladolede, kolače zbog nemogućnosti kontrole higijenske ispravnosti, opasnosti, budući da u vrtiću primjenjujemo načela zdrave prehrane;

·         Skupe igračke, satove, nakit i mobitele. Vrtić ne može odgovarati za izgubljene stvari i igračke, oštećenu garderobu, kao ni za zdravstvena pomagala koja bi nehotice mogla biti uništena u igri djeteta s drugom djecom (primjerice poderane hlače, razbijene naočale, izgubljeni sat).

·         Poštujmo djecu koja se odmaraju. Poslijepodnevni odmor djece traje od 12,00 do 14,00 sati.      

 

REDOVITO: 

·         Čistite i mijenjajte papuče djetetu

·         Označite dječju obuću kako ne bi došlo do zabune

 

NIJE DOZVOLJENO: 

·         Pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića

·         Dolazak po djecu u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju

·         Zadržavanje u prostorima vrtića nakon dolaska po dijete

·         Psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene i/ili nepristojne komunikacije

·         Unošenje oružja i ostalih opasnih predmeta

·         Dovoditi kućne ljubimce u prostore gdje borave djeca (osim kao dio projekta)

 

I na kraju …

Pridržavanje ovih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u naš vrtić u cilju kvalitetnije i bolje organizacije života i boravka djeteta u vrtić/jaslice.

 

ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA!